Super App: Top 8 “Siêu Ứng Dụng” Hàng Đầu Châu Á

siêu ứng dụng, top 8 super app hàng đầu châu á, cuộc chiến super app tại Việt Nam

Khái niệm siêu ứng dụng

Super app — Siêu ứng dụng tất cả trong một

Bùng nổ xu hướng siêu ứng dụng

 • Một nền tảng đa dạng nguồn thu giúp tối ưu giá trị thu được từ người dùng.
 • Xây dựng dữ liệu lớn về người dùng, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn.
 • Về phía người dùng, lợi ích là tiết kiệm được nhiều thời gian, chỉ cần vào một ứng dụng có thể sử dụng được nhiều dịch vụ thiết yếu hàng ngày.

Top 8 “Siêu Ứng Dụng” hàng đầu châu Á

1. WeChat

2. AliPay

3. Meituan

 • Vận chuyển hàng hoá
 • Đặt phòng khách sạn, mua vé tàu xe
 • Mua sắm online
 • Mua vé xem phim
 • Gọi xe
 • Đặt đồ ăn
 • Giải trí
Hệ sinh thái super app của Meituan

4. Grab

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một ứng dụng Đông Nam Á đáp ứng tất cả nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày ở mọi lúc, thậm chí có thể phục vụ nhu cầu của bạn cả trước khi bạn biết rằng bạn cần đến chúng.

Ông Jerald Singh — Giám đốc phụ trách sản phẩm của Grab cho biết.

Hệ sinh thái “siêu ứng dụng” của Grab

Hệ sinh thái Grab (Nguồn: e27.co.)

5. GoJek

Chỉ sau hai năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã đạt tăng trưởng cấp số nhân, tạo hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, kết nối hàng triệu người dùng và các đối tác, mang đến những tác động xã hội tích cực.

Ông Phùng Tuấn Đức — CEO Gojek Việt Nam chia sẻ.

6. MoMo

Quan trọng nhất của super app phải phục vụ khách hàng và doanh nghiệp đủ lượng và chất, số lượng dịch vụ phải nhiều, số lượng khách hàng và doanh nghiệp phải đủ lớn, lên đến hàng triệu doanh nghiệp.

Ông Vũ Thành Công, Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách Sản Phẩm MoMo cho biết.

Ông Nguyễn Bá Diệp phó chủ tịch, đồng sáng lập ví MoMo phát biếu về chiến lược trở thành siêu ứng dụng (Nguồn: Sài Gòn Giải Phòng)

7. Paytm

Nguồn: Techcrunch

8. Careem

Cuộc đua siêu ứng dụng ở châu Á

 • Website: agiletech.vn
 • Email: contact@agiletech.vn
 • Số điện thoại: (+84) 936 281 059

--

--

A quality outsourcing/offshoring company in Website/Mobile Apps, Blockchain services, AI - big data services. Visit our website: https://agiletech.vn

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AgileTech Vietnam

AgileTech Vietnam

128 Followers

A quality outsourcing/offshoring company in Website/Mobile Apps, Blockchain services, AI - big data services. Visit our website: https://agiletech.vn